En säkerhetspolitisk budkavle för fortsatt fred

Den 6 februari 1914 demonstrerade över 30 000 bönder i Stockholm mot Karl Staaffs liberala regerings försvarspolitik.

Tåget bestod av bönder från hela landet i god ordning. Många var klädda i hembygdsdräkt och marschen anlades landskapsvis. En mottagningskommitté ordnade med övernattning åt alla. Löpare hade sprungit ända till Stockholm med budkavle från Västerbottens och Lapplands allmoge att de delade demonstranternas budskap.

Kritiken bestod i att regeringen ställt in byggandet av örlogsfartyg trots att såväl armé som flottan var i behov av att förstärkas. Bönderna ansågs sig av nöden tvungna att samla in pengar att bidra till försvarsfrågans lösning. Kungen tackade för mötet i sitt borggårdstal. Statsminister Karl Staaf lovade att lyssna på den militära sakkunskapen. Staaf-regeringen avgick sedermera och en ny härordning antogs i september 1914. Bondetågets huvudbanér och landskapsfanor förvaras i Livrustkammaren.

 

100 år senare upplever vi en liknande situation. En regering som bantat försvaret tills det närmar sig en ren systemkollaps. Säkerheten i vår närmiljö har påverkats negativt av den kraftiga ryska upprustningen. Investeringar har gjorts i Saabs nya Gripen E-version som ska levereras och i redan befintliga Visbykorvetter. En avgörande brist är att Sverige inte innehar modernt långräckviddigt luftvärn som kan skydda Stockholm, Gotland och nödvändiga flyg och marinbaser. Visbykorvetterna saknar eget robotluftvärn.

De svenska u-båtarna fyller en central roll i försvaret, men Griparna och Visbykorvetterna kan inte utgöra en tröskeleffekt mot krig om de inte får samverka med modernt luftvärn. Kostnaden för att möta detta problem ligger i bandet 14-20 miljarder kronor.

Låt de många spridda rösterna som ropar efter denna investering till skydd mot kriget samlas till en ny viljeyttring 100 år efter bondetåget. Låt denna viljeyttring även denna gång riktas till stats- och regeringscheferna.

Fyll i ditt namn nedan så kommer det skrivas ut i listan av namn under brevet till Carl XVI Gustaf och statsminister Fredrik Reinfeldt.

Skriv under budkavlen, brevet

Vår statschef Carl XVI Gustaf och vår statsminister Fredrik Reinfeldt!

Detta brev är en vädjan till ert förnuft men också en vädjan att Ni inte ska ignorera den militära obalans som nu blivit en realitet i Östersjön. Ofred får aldrig drabba oss utan att vi gjort allt för att med klok säkerhetspolitik stärka freden.

Försvarsmakten, politiker, intresseorganisationer och oroliga medborgare kräver nu många att en nödvändig komplettering görs till det svenska militära försvaret: en investering i modernt långräckviddigt luftvärn.

Genom detta brev fritt från politiska och andra bindningar söker vi samfällt göra Er uppmärksamma på detta problem som rör alla svenska medborgares trygghet.

Ert snabba och positiva svar skulle lugna oss!

Medborgare!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Just nu är det över 3000 försvarsvänner som skrivit under brevet!